Periyodik Bakım Test Kontrol ve Mühendislik Hizmetleri

  • Hizmetler/
  • Periyodik Bakım Test Kontrol ve Mühendislik Hizmetleri

Periyodik Bakım Test Kontrol ve Mühendislik Hizmetleri

Elektrik Tesisat Kontrolü'nün, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İş Ekipmanları Yönetmeliği EK III maddesince azami olarak 1 yıllık periyotlar halinde topraklama ve paratoner kontrolleri ile birlikte yapılması zorunlu kılınmıştır. Tesisatın iş sağlığı ve işçi güvenliğini sağlayıp sağlamadığının kontrolü için gerekli ve zorunludur. İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, madde 353 ve madde 354 uyarınca elektrik tesisat kontrolü zorunlu kılınmıştır ve işletmelerce yaptırılması gerekmektedir. Ayrıca, Elektrik Tesisat Kontrolü'nün sadece tesis ilk kurulduğunda değil yönetmelikte de belirtildiği üzere periyodik olarak yapılmalıdır. HENZ Elektrik uzman mühendisleri ve teknik kadrosu ile bu konuda danışmanlık ve bakım hizmeti vermektedir.
•Etüt ve analiz hizmetleri
•Devreye alım hizmetleri